Vaša privatnost

Vaša privatnost:

Podatke koje kupac – korisnik internet prezentacije control-sound.com odnosno music-trade.co.rs ostavlja prilikom otvaranja svog naloga, Music Trade čuva u strogoj tajnosti. Porudžbine, pitanja, odgovori i sl. kupca-korisnika, koji nastanu usled saradnje sa Music Trade-om preko internet prezentacije takođe se čuvaju u strogoj tajnosti (osim ako nije drugačije dogovoreno i to u pisanoj formi). Ranije spomenuti podaci mogu se ustupiti trećem licu samo u slučaju sudskog ili sl. spora između Music Trade-a i kupca tj. korisnika pomenutih internet prezentacija ili ukoliko to zatraži organ vlasti uz nalog nadležnog organa (npr. policija, BIA, sudki organ i sl.). Music Trade ima pravo da koristi podatke samo za potrebe saradnje sa kupcem-korisnikom. Šifru koju kupac-korisnik kreira poseduje samo  kupac-korisnik i niko drugi čak ni administrator gore pomenutih internet prezentacija. Ukoliko kupac-korisnik zaboravi ili izgubi šifru može zatražiti drugu po određenom postupku na samoj internet prezentaciji. Novu šifru će server sam poslati na korisnikov e-mail bez znanja administratora i istu će posedovati samo kupac-korisnik odnosno vlasnik e-mail adrese koja je upisana u formularu „moj nalog“. Ukoliko šifru sazna neko treće lice zbog neadekvatnog ili nesavesnog čuvanja šifre, od strane kupca-korisnika i ista bude upotrebljena ili zloupotrebljena prilikom kupovine ili ažuriranja ličnih podataka na gore navedenim internet prezentacijama Music Trade ne snosi nikakvu odgovornost i može zatražiti naknadu štete ukoliko šteta nastane. Music Trade ne snosi odgovornost ukoliko je u formularu „moj nalog“ kupac-korisnik upisao pogrešnu e-mail adresu ili bilo koji drugi podatak, a isti utiče na privatnost, isporuku, povraćaj robe ili bilo koji drugi odnos na relaciji kupac-korisnik i Music Trade. Zato je važno da kupac-korisnik prilikom otvaranja novog naloga upiše tačne podatke da ne bi došlo do raznih problema prilikom kupovine, dobijanja reklama, e-mail poruka, sms poruka...

 

Pravo na informaciju:

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na telefon: 021/6616-077, 011/262-33-89 ili putem e-maila .(linkovati na kontakt formulara za pitanja).

Reklamne poruke:

reklamne poruke biće poslate samo kupcima-korisnicima sajta ukoliko je to zatraženo upisom za prijem reklamnih poruka (tzv. newsletter). Prijem reklamnih poruka možete zatražiti na više stranica našeg sajta, prilikom kreiranja naloga, kao i slanjem on-line porudžbine.

Imajte u vidu da ukoliko se ne upišete za prijem reklamnih poruka možda nećete imati pristup svim stranama našeg sajta, kao i učestvovanje u nagradnim igrama, dobijanje poklon bonusa i dr.

Veze ka drugim internet prezentacijama:

Na našem sajtu postoje i linkovi drugih kompanija. Uglavnom su to linkovi proizvođača, graditelja instrumenata, saradnika i dr. Odlaskom sa našeg sajta prestaju da važe svi uslovi Music Trade te molimo obratite pažnju na privatnost i uslove sajta na koji odlazite.

© Control-Sound.com 2018
Proudly powered by OpenCart and CsillámVilág